+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er:

 

💙  At skabe en skole, som elever, lærere og forældre føler er deres egen.

💙  At undervise i et trygt og overskueligt miljø og derigennem give eleverne gode betingelser for at udvikle sig fagligt, menneskeligt og socialt.

💙  At tilbyde en professionelt tilrettelagt undervisning af høj kvalitet, der tilgodeser den enkelte elevs og klasses individuelle behov.

💙  At ruste den enkelte elev til de afsluttende prøver og til fremtidige uddannelser.

  At være med til at skabe velfungerende medborgere i et demokratisk samfund.