+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Bliv elev

Opskrivning

Det er muligt at blive skrevet på venteliste til både kommende børnehaveklasser og til eksisterende klasser.

 

Opskrivningen sker ved at udfylde et opskrivningsskema og betale et engangsgebyr på kr. 300,- til skolens konto.

Opskrivning på skolens venteliste kan ske fra det tidspunkt barnet er født.

 

For at forblive på ventelisten skal man årligt betale kr. 100,- som indikation på at man fortsat er aktiv ansøger til en plads på Landsbyskolen, Ventelistegebyret opkræves årligt i september/oktober. Betales gebyret ikke slettes barnet fra ventelisten.

Optagelse

Optagelse til børnehaveklassen sker efter følgende kriterier:

  1. Søskende har fortrinsret. Ved søskende forstås børn der har mindst en far eller mor til fælles og/eller sammenbragte børn på samme folkeregisteradresse.
  2. En hensigtsmæssig kønsfordeling i klasserne tilgodeses.

 

Der optages normalt 16 børn i børnehaveklassen.

For de øvrige klasser tages der individuelt stilling til, hvordan klassen fungerer, inden der tages nye børn ind.

 

Familien vil blive indkaldt til en førskole samtale med vores børnehaveklasseteam mhp. optagelse til efterfølgende skolestart.

 

Er der frie pladser i eksisterende klasser, kontaktes familien og der inviteres til en gensidig forventningsafklarende samtale med skoleleder og den respektive klasselærer.

 

Hvis du har spørgsmål ang. venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær.

Søs K. Winther på:

tlf. +45 32 59 86 31

eller mail: kontor@landsbyskolen.dk