+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering –  Landsbyskolen januar 2024

Handleplan for nyligt afholdt APV 2023. Dette er resultatet af afholdt sikkerhedsmøde d. 8/1 2024 – med Maria (sikkerhedsrepræsentant), Lotte (TR), Dan (souschef) og Christina (skoleleder).

Resultatet af vores seneste APV kom i november 2023. Herefter har Maria (sikkerhedsrepræsentant) og Lotte (TR) holdt møde med lærergruppen ifht. afklaring og præcisering af enkelte punkter på vores APV.
Generelt er der stor opbakning og godt samarbejde hele vejen rundt. Men der var enkelte punkter, der gav anledning til uddybning og handleplan. Skolen har stået overfor en kæmpe omvæltning fra at være en privatejet skole – til nu at være en selvejende institution. Hele ledelsen er nye i deres roller men ikke nye på skolen, og skolen har for første gang fået en bestyrelse over sig. APV blev foretaget 2-3 måneder inde i det nye skoleår.

Punkt 10 og 11 som handler om væsentlige psykiske symptomer på arbejdsmæssig overbelastning – her gav det anledning til en grundigere gennemgang. Her var forholdsmæssigt for stort udsving i hvor mange, der havde følt sig for presset. I denne periode havde vi ændret, at gå fra 60 min. lektioner til 45 min, og frikvartererne passede ikke. Der var en markant forskel fra før, hvor man afholdt og forberedte sig til tre fag, og man nu skal forberede og afholde fire fag før kl. 12. Dette havde vi oppe på et lærermøde inden resultatet af denne APV, men i fællesskab fik vi ændret strukturen, og der er flere positive tilkendegivelser på dette. Det vurderes på dette sikkerhedsmøde, at dette ikke længere bidrager til helt samme pres længere, men vi følger fortsat op på dette.

Der var tillige to, der havde henvendt sig til ledelsen om at føle sig presset. Dette gav anledning til at præcisere, hvornår og hvordan man får talt med ledelsen om div. problemer, usikkerhed, pres mm. Man skal bede om et møde, og ledelsen skal naturligvis straks stille op til et sådant møde. Ledelsen skal være lydhør, også i situationer hvor det er en henvendelse fra sikkerhedsrepræsentanten og/eller TR. Der har været en følelse af, ikke at ville forstyrre, og der altid er mange på kontoret, og dette fordrer ikke til en snak. Hvis man beder om tid, skal skoleleder finde tid, og om nødvendigt få kontoret for sig selv.

For at alle kan blive klogere på dette, har sikkerhedsrepræsentanten, TR og skoleleder meldt sig til temadag om arbejdsmiljø indenfor Frie Skolers Lærerforening.

Handleplan hvis akutte problemer opstår:

  • Altid kigge på den enkelte sag. Der kan være forskellige årsager, forskellige problemstillinger – men fælles er, at der tages med alvor om sagen, og om nødvendigt inddrages nødvendige ressourcer udefra eller internt.
  • Der kan iværksættes to-lærerordning
  • Det bør altid følges af en selvvalgt supervision/hjælp.

Slutteligt skal nævnes, at der var stor energi i lærergruppen og ledelsen før forandringen fra privatejet til at blive en selvejende institution. Lærerweekenden var et godt indspark til debatten – hvem er vi, og hvad vil vi. Desværre blev skoleleder alvorlig syg, og der var nye pædagogiske tiltag, der ikke helt blev fanget herefter. Det druknede i struktur, opbygning af ny skole og naturligvis efterdønninger af det alvorlige sygdomsforløb. Derfor vil alle nye tiltag, som vedtages blive sat op på opslagstavlen fysisk. Der ses med stor iver frem til den nye lærerweekend, hvor vi vil nytænke, og komme med nye tiltag.