+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Bestyrelsen

BESTYRELSE

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse af skolen og er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med de altid gældende vedtægter, lovgivning og andre retsregler.

Bestyrelsen har desuden ansvaret for at forvalte de statslige tilskud i overensstemmelse med “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt skolens egne vedtægter.

Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer demokratisk valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen på generalforsamlingen, som beskrevet i skolens vedtægter §10

For at sikre en transparent proces afholdes der årligt en ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder mindst seks faste møder årligt i hhv. januar/februar, marts/april, maj/juni, juli/august, september/oktober samt november/december.

Vi opfordrer forældrene til at støtte op om bestyrelsens arbejde samt engagere sig i valget til bestyrelsen og deltage i forældrekredsens aktiviteter i øvrigt og vær med til at forme fremtiden på og for vores skole.

 Vi kan kontaktes på mail via Intra så skriv endelig hvis I har noget på hjertet 💙

Bestyrelsesmedlemmer af 1. august 2023

 

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes via en besked på forældreintra. 

Christian Hviid

Christian Hviid

Formand

Lisa Brønnum

Lisa Brønnum

Næstformand

Flemming Kirchler

Flemming Kirchler

Kasserer

Rasmus L. R. Nørholm

Rasmus L. R. Nørholm

Bestyrelsesmedlem

Sandra Torsell-Øltieng

Sandra Torsell-Øltieng

Bestyrelsesmedlem

Hanna Alicia Eneby

Hanna Alicia Eneby

Bestyrelsemedlem

 Øzlem Kilic Tukenmez

Øzlem Kilic Tukenmez

Suppleant

Mette Hebo

Mette Hebo

Suppleant