+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Antimobbepolitik for Landsbyskolen

Antimobbepolitik for Landsbyskolen

På Landsbyskolen har vi valgt at arbejde forebyggende mod mobning. Siden maj 2017 har vi gjort brug af antimobbeprogrammet ”Fri for Mobberi” – et program, der er støttet af Red Barnet og Mary Fonden.

Fri for Mobberi handler om at forebygge mobning ved at arbejde med børns indbyrdes forhold allerede fra børnehavealderen, og de fleste nye 0. klasses elever vil være bekendte med programmet fra børnehaverne i Københavns Kommune. Med udgangspunkt i fire grundværdier arbejdes der i indskolingen med sociale praksisser som tak til massage, billed-events, samtaler, rollespil mm. – alt sammen samlet i en Fri for Mobberi-kuffert.

De fire grundværdier:

Tolerance: at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen, og behandle hinanden som lige værdige. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.

Respekt: at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat overfor alle. At rumme forskelligheder og agte andres forskellighed og væremåde.

Omsorg: at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn – både de små og overfor jævnaldrende.

Mod: at sige fra og markere egne grænser og sige til når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en modig og god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

 

Målet er at skabe vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge mobning. Projektets ambition er at skabe gode børnefællesskaber i indskolingen med tolerance og respekt for hinanden. Hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod og forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.

 

Anti-mobbeprogrammet indeholder tre målgrupper:

💗 De børneprofessionelle, som inspireres og guides til at opbygge rammer for sociale tolerance-praksiser. Lærere og pædagoger fungerer som rollemodeller og inspiratorer.

💗 Forældre, der opfordres til at støtte op om aktiviteterne og ansvarliggøres ved hjælp af konkrete forslag.

💗 Børn. Programmets indsats og mål retter sig mod at aktivere hele børnegruppen, også de passive tilskuere, der udgør en vigtig del af udstødelsesmønstrene. 

 

Se en lille video, vi har lavet om Fri For Mobberi her: Fri For Mobberi