+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Forældre på Landsbyskolen

Skoleparate forældre

Der er mange elementer, der skal være på plads for at stimulere et godt læringsmiljø. Skolen har et meget synligt ansvar. Vi skal tilbyde et miljø med gode lokaler og engagerede lærere, der kan differentiere og tage udgangspunkt i det enkelte barn. Men forældrene har også et ansvar for udbyttet af elevernes skolegang. Elevernes hverdag afhænger i høj grad af hjemmets opbakning. Vi har udarbejdet nogle punkter, som fremmer elevernes udbytte af deres hverdag i skolen. Det gælder for både den faglige indlæring og det sociale velvære;

– at hjemmet indgår i et positivt samarbejde med skolen, og at der bakkers op om skolens tiltag og beslutninger i forhold til det sociale og faglige indhold.

– at I holder jer orienteret på forældreintra om lektier, aktiviteter, skemaændringer etc., og at I bruger beskedfunktionen, hvis I skal i kontakt med skolens lærere. Det aftales med klasselæreren, om fx sygemeldinger og andre hurtige beskeder kan gives på sms indenfor normal arbejdstid.

– at I giver jeres barn gode forudsætninger for at deltage i skoledagen. Det betyder, at jeres barn får tilstrækkelig med søvn, medbringer relevante skolesager som bøger, penalhus, idrætstøj samt opladet computer fra 4. klassetrin og møder velforberedt til skoledagen.

– at hjemmet samarbejder loyalt med skolen og hinanden. Hvis ens barn kommer hjem og fortæller noget, man synes skal udredes og eventuelt handles på, skal man kontakte den pågældende lærer, og man skal være parat til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider.

– at vi i dialog med eleverne skaber en fælles forståelse for vores mobilpolitik. Vi har ligeledes en forventning om, at hjemmet er behjælpelige ved at drøfte denne med jeres børn.

– at hjemmet deltager ved det årlige forældremøde, de to årlige skole/hjemsamtaler og mindst én af de to årlige arbejdsweekender.

– at børn og forældre deltager i skolens traditioner og arrangementer, og at eleverne deltager i de årlige lejrskoler og overnatninger.

 • Forældremøder afholdes minimum 1 gang om året altid ved skolestart, hvor dansklærer,  matematiklærer og evt. andre faglærer fortæller forældrene om undervisningen og andre aktiviteter. Ved dette møde vælges også klasseforældrerepræsentanter til forældrerådet. Øvrige forældremøder afholdes efter beho

 • Skole-hjem-samtaler afholdes 2 gange om året. Her indkaldes forældrene til en samtale med dansk- og matematiklærer, hvor elevens udvikling og trivsel drøftes. Forud for samtalen kan eleverne i 0. – 4. klasse have udfyldt en samtaleblomst i samarbejde med deres klasselærer. Forud for samtalen for eleverne i 5. – 7. klasse kan de respektive lærere og elever have arbejdet med evalueringsplaner for de enkelte elever. I 8.- og 9. klasse danner terminsprøve og karakterblad ofte grundlaget for samtalen.
 • Arbetsweekender afholdes 2 gange om året.

  De enkelte forældre forpligter sig til, uanset antallet af børn på skolen, at opfylde følgende arbejdsnorm på skolen – 1 arbejdsdag á 8 timer.

Arbejdsweekend

På Landsbyskolen er der tradition for, at der afholdes arbejdsweekend to gange om året.

Inden weekenden udarbejdes en plan for, hvad der skal arbejdes med i denne weekend, og hvilke materialer, der skal bruges. Vi er så heldige, at der er stor opbakning til at gøre huset pænere, bedre og mere læringsvenligt. Mange forældre tilmelder sig, og dagene flyver afsted. Der arbejdes intenst, samtidig med at der snakkes, hygges, spises og lægges nye planer. Eksempler på arbejde en sådan weekend kan være:

– oprydning af skolegården og skolen øvrige udearealer
– maling af plankeværk
– opsætning af holdere til løbehjul
– maling af gangarealer og klasseværelser
– at lydisolere enkelte lokaler

Skolen nyder godt at alt det der sker i denne weekend, og der er ingen krav til særlige evner, blot man møder op med godt humør og lyst til at arbejde.
Skolens leder samt enkelt lærere er naturligvis også tilstede, og der er naturligvis god forplejning.

Leje af Landsbyskolen for forældre på skolen

Landsbyskolen kan lejes af forældre til egne arrangementer mod betaling på 1000 kr. Hertil skal lægges en obligatorisk slutrengøring til 1500 kr.

Skolearrangementer og klasse arrangementer er gratis.

Ved leje af skolen skal man rette henvendelse til skolens kontor.

Forældrerepræsentanter

Forældrerepræsentanter vælges for en 1-årig periode. 

Som forældrerepræsentant har du ansvaret for at løfte nedenstående opgaver.

Opgave i egen klasse 

 • Planlægge sociale aktiviteter for klassens børn og forældre i samråd med de andre forældre i klassen. Forældrerepræsentanterne uddelegerer opgaver til resten af klassens forældre, så alle er med til at bidrage til den sociale trivsel i klassen og bidrage til de fælles aktiviteter. Klassen kan eventuelt også lave et festudvalg.

 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af forældredagen, som normalt finder sted i april. På forældrenes dag er lærerne på uddannelse og forældrene overtager undervisningen. Tanken er, at eleverne skal kunne komme ud på arbejdspladser og få et indblik i virkeligheden.

 • Arrangere legegruppe i samarbejde med klasselæren, hvis der er ønske om det i klassen.

 • Tage debatemner og temaer op til forældremøder, f.eks. at lave fælles retningslinjer for fødselsdage, brug af mobiltelefon, alkohol, rygning og fester i klassen.

 • Orienter klassens forældre, forinden forældrerådsmøde og opfordrer til at forældre kan komme med inputs. Ligeledes hvis der er generelle ting vedrørende skolen, som ønskes taget op med forældrerepræsentanterne.

Opgaver til forældrererådsmødet to gange årligt: 

 • Repræsentere klassens forældre til forældrerådsmødet, som afholdes to gange årligt.

 • Tager klassens relevante udfordringer og spørgsmål med til forældremødet, hvor det kan diskuteres med resten af forældrene.

 • Give input til forældrene der sidder i skolebestyrelsen.

Inspiration til Årshjul for klassearrangementer:

– Klassefest efterår/førår

– Julefest/Sommerfest

– Gaver till lærere Julegave/Sommergave (insamling + købe)

– Forældre overtager undervisningen. Se inspiration på aktiviteter till højre 👉

– Klasseværelse makeover

 

Inspiration til aktiviteter på forældradagen:

– Den Blå Planet (Skolen har kort)

– Zoologisk have (De har et superfint forløb, men boka tidigt!)

– Tivoli (De har ett fint forløb før skolbørn, men boka tidigt!)

– Besøg en brandstation

– Besøg en genbrugsstation och få information

– Rosenborg

– DR Byen

– Nordatlantens Brygge

– Førskellige museum (Arbetsmuseet, Nationalmuseet, Amagermuseet mfl.)

– Lufthavnen (kostar dock en del)

– Spørg forældre i klassen, om de vil vise deres arbejdsplads frem, måske er der masser af interessante muligheder!

 

Inspiration til klassearrangementer: 

– Børn og forældre, morgenmad i klassen

– Børn og forældre, fx boldspil på stranden, sheltertur, halloweenfest eller lign. 

– Børnearrangement fx fastelavnsfest, svømmehalstur

– Forældrearrangement fx kaffe/kage, fest lign.

Andre forslag til sociale aktiviteter i klassen:

 • Far – aften (kun mænd)

 • Mor – aften (kun kvinder)

 • Drengeforældre aften

 • Pigeforældre aften

 • Svømmehalstur 

 • Skøjtetur 

 • Biograftur 

 • Skovtur

 • Aftensmad for alle på stranden

 • Sommerafslutning

 • Sankthans fest

 • Teatertur

 • Halloween -rasle-(u)hygge -tur.

 • Grillaften

 • Hyttetur

Inspiration til andre aftaler kontaktforældrene kan bringe op til forældremøder i klassen:

 • Sociale medier – hvornår og hvor meget?

 • Fødselsdage i de større klasser – hvordan?

 • Fester – hvornår og hvordan?

 • Alkohol – hvornår og hvordan?

 • Besøg af SSP-konsulent i 8/9 klasse. Kan kontaktes via Københavns kommunes hjemmeside.

👀  5 grunde til at du skal engagere dig i klassefællesskabet!